Dotace

Věděli jste, že je možné získat dotaci na nabíjecí stanici pro elektromobily?

Určitě vás zajímají dvě základní otázky – kdo všechno může žádat a kolik můžu dostat?

Kolik je dotace?

Výše dotačních titulů je vázána na velikost projektu (Nová zelená úsporám až 40 000 Kč = tím se vám nabíječka celá zaplatí).

Maximální výše podpory je různá a nelze ji poskytnout opakovaně na stejný dům/byt/objekt.

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.

Kdo může žádat?

Právnická osoba
Podnikající fyzická osoba
Fyzická osoba

Nezávázná
poptávka